רש"י על תהלים קל ד

| רש"י על תהליםפרק ק"ל • פסוק ד' | >>
ד • ה • ו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"כי עמך הסליחה" - לא נתת רשות לשליח לסלוח כמו שנאמר (שמות כג) כי לא ישא לפשעכם

"למען תורא" - על זאת שלא יהא אדם בטוח על סליחת אחר