רש"י על תהלים קל ד

רש"י על תהלים • פרק קל >>
ד • ה • ו • 


"כי עמך הסליחה" - לא נתת רשות לשליח לסלוח כמו שנאמר (שמות כג) כי לא ישא לפשעכם

"למען תורא" - על זאת שלא יהא אדם בטוח על סליחת אחר