רש"י על תהלים קכז ד

רש"י על תהלים • פרק קכז >>
א • ב • ד • ה • 


"כחצים ביד גבור" - להלחם בם את אויביו

"כן בני הנעורים" - התלמידים שאדם מעמיד מנעוריו