רש"י על תהלים קי א

<< רש"י על תהלים • פרק קי
א • ד • ה • ו • ז • 


"נאם ה' לאדני" - רבותינו דרשוהו באברהם אבינו ואני אפרשנו כדבריהם נאם ה' לאברהם שקראוהו העולם אדוני שמעני אדוני (בראשית כ"ג)

"שב לימיני" - התעכב לתשועתי והתחולל לה' אין ישיבה אלא עכבה וכן הוא אומר ותשבו בקדש (דברים א)

"לימיני" - לתשועת ימיני

"עד אשית אויביך" - אמרפל וחביריו