רש"י על תהלים קט ד

רש"י על תהלים • פרק קט >>
א • ב • ד • ה • ז • ח • י • יא • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כג • כט • 


"תחת אהבתי" - אותך ישטנוני

"ואני תפלה" - ואני מתפלל אליך (תמיד מצאתי)