רש"י על תהלים קטו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא לנו" - לא בשבילנו ובכושר מעשינו תעשה עמנו "כי לשמך תן כבוד" - כדי שלא יאמרו איה נא אלהיהם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא ימישון" - לשון ימושני אבי (בראשית כ"ז)