רש"י על תהלים קטו


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא לנו" - לא בשבילנו ובכושר מעשינו תעשה עמנו

"כי לשמך תן כבוד" - כדי שלא יאמרו איה נא אלהיהם

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא ימישון" - לשון ימושני אבי (בראשית כ"ז)

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יראי ה'" - אלו הגרים