רש"י על תהלים צח


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שירו לה'" - כל אלה לעתיד

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נהרות ימחאו כף" - הנביאים דברו בלשון שהאוזן שומעת לא שיהא לנהרות כף אלא לשון שמחה וחדוה