רש"י על תהלים צו


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שיר חדש" - מזמור זה על העתיד וסופו מוכיח כי בא לשפוט את הארץ בכל מקום שיר חדש על העתיד

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הבו לה' משפחות עמים" - ומה תתנו לו הבו לה' כבוד ועוז

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ה' מלך" - לעתיד לבא יהא שיר זה

"ידין עמים במישרים" - אותם שיהפוך להם שפה ברורה

"במישרים" - זכיות

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ירעם הים" - להרים קול בתחלה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל עצי יער" - כל שלטוני האומות