רש"י על תהלים פד ו

<< רש"י על תהלים • פרק פד >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


"עוז לו בך" - אשר שם אותך עוז מבטחו

"מסלות בלבבם" - מחשב בלבו מסלות דרכיו ליישר את דרכו