רש"י על תהלים פד ג

<< רש"י על תהלים • פרק פד >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


"נכספה" - נחמדה

"כלתה" - נתאותה כמו (שמואל ב י"ג) ותכל דוד המלך לצאת אל אבשלום

"לחצרות ה'" - כי חרבו ועל הגלות אמרה

"לבי ובשרי ירננו" - יתפללו על זאת