רש"י על תהלים עח לד

רש"י על תהלים • פרק עח
ב • ד • ז • ט • יב • יג • טו • טז • יז • כ • כא • כה • כו • כז • ל • לא • לד • לז • מ • מא • מה • מז • מח • נ • נה • נו • נז • סא • סג • סד • סה • סו • סז • סט • ע • עא • 


"אם הרגום ודרשוהו וגו'" - אף היא לא באמת אלא בפתוי בפה וכזבו בלשונם