רש"י על תהלים עח יב

| רש"י על תהליםפרק ע"ח • פסוק י"ב | >>
ב • ד • ז • ט • יב • יג • טו • טז • יז • כ • כא • כה • כו • כז • ל • לא • לד • לז • מ • מא • מה • מז • מח • נ • נה • נו • נז • סא • סג • סד • סה • סו • סז • סט • ע • עא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"נגד אבותם עשה פלא" - אחרי כן כשהגיע הקץ אף הם ויוסיפו לחטוא לו כמו שמסיים והולך

"נגד אבותם" - אברהם יצחק ויעקב באו על הים והראם הקב"ה היאך הוא גואל את בניהם