רש"י על תהלים עג ו

| רש"י על תהליםפרק ע"ג • פסוק ו' | >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


תהלים ע"ג, ו':

לָ֭כֵן עֲנָקַ֣תְמוֹ גַאֲוָ֑ה
  יַעֲטָף־שִׁ֝֗ית חָמָ֥ס לָֽמוֹ׃


"לכן ענקמתו גאוה" - בעבור זה שאין יסורין באין עליהם העניקתם הגאוה לעלות על צוארם גסות הרוח

"יעטף שית חמס למו" - החמס שעושין עושה אותם שמנים ועוטף את שתותיהם ועגבותיהם בעובי שומן ובשר