רש"י על תהלים סב ג

<< רש"י על תהלים • פרק סב >>
א • ב • ג • ד • ה • י • יא • יב • יג • 


"לא אמוט רבה" - מטות גדולות ומדרש אגדה רבה גיהנם