רש"י על תהלים מז י

<< רש"י על תהלים • פרק מז
ב • ד • ה • ט • י • 


"נדיבי עמים" - שהתנדבו עצמם לטבח ולהרוג על קדושת שמו

"עם אלהי אברהם" - שהיה נדיב לב הראשון תחלה לגרים עתה נודע כי לאלהים מגיני ארץ היכולת בידו להיות למגן על כל הבוטחים בו