רש"י על תהלים מז ב

רש"י על תהלים • פרק מז
ב • ד • ה • ט • י • 


"תקעו כף" - התערבו יחד זה עם זה להריע לאלהים בקול רנה