רש"י על תהלים מו ג

| רש"י על תהליםפרק מ"ו • פסוק ג' | >>
א • ג • ד • ה • ז • ט • י • יא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"בהמיר ארץ" - לעתיד לבא ביום שנאמר והארץ כבגד תבלה (ישעיהו נא) ראו בני קרח נס שנעשה להם שנבלעו כל סביבותיהם והם עמדו באויר ואמרו לישראל ברוח הקדש שדוגמת הנס הזה יהיה עשוי להם לעתיד