רש"י על תהלים מא ג

<< רש"י על תהלים • פרק מא >>
ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יב • יד • 


"ה' ישמרהו ויחייהו" - למי שמבקרו ומטיב לו