רש"י על תהלים לט יא

<< | רש"י על תהליםפרק ל"ט • פסוק י"א | >>
א • ב • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"מתגרת ידך" - ממורא מכותיך תגרת לשון ויגר מואב (במדבר כ"ב) והתי"ו יסוד נופל בתיבה כמו תנובה תלונה תקומה תחנה כן פירש מנחם ואני אומר שאין תגרת לשון מגור שהיה לו לומר תגורה כאשר יאמר מן וישב תשובה ויקם וירם וילן תקומה תרומה תלונה כן אמר ויגר תגורה או מגורה כמו (ירמיהו כ') מגור מסביב מגורתם אביא להם (ישעיהו ס"ו) הא למדת שאין תגרת אלא כמו למה תתגרה ברעה (דברי הימים ב כ"ה) אל תתגרו בם (דברים ב') שהפועל שלו גרה כמו קוה אוה צוה שפעולתם תקוה תאוה מצוה כן יאמר מן גרה תגרת וכן פירושו ממכת ידך אשר אתה מגרה עלי אני כליתי