רש"י על תהלים לט ו

רש"י על תהלים • פרק לט >>
א • ב • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • 


"הנה טפחות" - מדודים הם ימי האדם כדבר הנמדד בטפחים כן ימי האדם קצובים

"וחלדי" - וזקנתנו כאין נגדך חלד ל' חלודה רדויי"ל בלע"ז

"כל אדם נצב" - כל אדם חי הבל הם חייו ומצבו