רש"י על תהלים לא יח

רש"י על תהלים • פרק לא >>
ג • ד • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


"אל אבושה וגו'" - אחרי שקראתיך אין נאה שאבוש

"ידמו לשאול" - ישתתקו ויאלמו למות