רש"י על תהלים כו י

רש"י על תהלים • פרק כו
א • ד • ו • ז • י • יב • 


"זמה" - כל זמה שבמקרא לשון מחשבה יש לטובה ויש לרעה