רש"י על תהלים כד א

<< רש"י על תהלים • פרק כד
א • ג • ד • ו • ז • ט • 


"לה' הארץ" - ארץ ישראל

"תבל" - שאר ארצות