רש"י על תהלים יד ד

<< | רש"י על תהליםפרק י"ד • פסוק ד' | >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"הלא ידעו" - הלא סופם ידעו מה שעלתה בהם

"אוכלי עמי" - זרעו של נבוכדנצר

"אכלו לחם" - עשו משתה (דנייאל ה) בלשצר מלכא עבד לחם רב

"ה' לא קראו" - לא חשבוהו ולא זכרו נפלאותיו ונוראותיו במשתיהם ונשתמשו בכליו ורבותינו פירשו כל שלא היה גוזל את ישראל לא היה טועם טעם ערב במאכלו אוכלי עמי נדמה להם כאוכלי לחם שטעמו טעם מאכל ערב