רש"י על תהלים יד ה

<< רש"י על תהלים • פרק יד >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • 


"שם פחדו פחד" - שנשתלם גמולו לבלשצר וכו'

"כי אלהים בדור צדיק" - בדורו של יכניה שהיו צדיקים