רש"י על תהלים ז ה

<< | רש"י על תהליםפרק ז' • פסוק ה' |
א • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • יח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"אם גמלתי שולמי רע" - אם גמלתיו כגמולו

"ואחלצה צוררי ריקם" - שיחתי את חליצתו בכרתי את כנף מעילו אם להשחית ולחלצו ולהעמידו ריקם ובשנאה עשיתי אלא להודיעו שהיה מסור בידי להרגו ולא הרגתיו ואחלצה ל' הפשטה