רש"י על תהלים ז ט

<< | רש"י על תהליםפרק ז' • פסוק ט' | >>
א • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • יח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ה' ידין עמים" - הפוך הדין מעלינו ותנהו על הרשעים ידין לשון יסורין

"שפטני ה' כצדקי" - שפוט לפי מעשים טובים שבידם ולא לפי העבירות