רש"י על שמות לה לד

| רש"י על שמותפרק ל"ה • פסוק ל"ד |
א • ב • ג • ד • ה • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כב • כג • כו • כז • ל • לד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ואהליאב" - משבט דן מן הירודין שבשבטים מבני השפחות והשוהו המקום לבצלאל למלאכת המשכן והוא מגדולי השבטים לקיים מה שנאמר (איוב לד) ולא נכר שוע לפני דל