רש"י על שמות לה יט

<< רש"י על שמות • פרק לה
א • ב • ג • ד • ה • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כב • כג • כו • כז • ל • לד • 


"בגדי השרד" - לכסות הארון והשלחן והמנורה והמזבחות בשעת סילוק מסעות