רש"י על שמות לה יז

| רש"י על שמותפרק ל"ה • פסוק י"ז | >>
א • ב • ג • ד • ה • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כב • כג • כו • כז • ל • לד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"את עמודיו ואת אדניה" - הרי חצר קרוי כאן ל' זכר ול' נקבה וכן דברים הרבה

"ואת מסך שער החצר" - וילון פרוש לצד המזרח עשרים אמה אמצעיות של רוחב החצר שהיה חמישים רחב וסתומין הימנו לצד צפון ט"ו אמה וכן לדרום שנא' (שמות כז) וחמש עשרה אמה קלעים לכתף