רש"י על שמות כח מג

<< רש"י על שמות • פרק כח
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"והיו על אהרן" - כל הבגדים האלה על אהרן הראויין לו

"ועל בניו" - האמורים בהם

"בבואם אל אוהל מועד" - להיכל וכן למשכן

"ומתו" - הא למדת שהמשמש מחוסר בגדים במיתה

"חקת עולם לו" - כל מקום שנ' חקת עולם הוא גזירה מיד ולדורות לעכב בו