רש"י על שמות כח יב

<< רש"י על שמות • פרק כח >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • 


"לזכרון" - שיהא רואה הקב"ה השבטים כתובים לפניו ויזכור צדקתם