רש"י על שמות כב יג

<< רש"י על שמות • פרק כב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


"וכי ישאל" - בא ללמד על השואל שהוא חייב באונסין

"בעליו אין עמו" - אם בעליו של שור אינו עם השואל במלאכתו (ב"מ צד)