רש"י על שמות ב ב

<< רש"י על שמות • פרק ב >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • כ • כא • כג • כד • כה • 


"כי טוב הוא" - כשנולד נתמלא הבית כולו אורה (בבלי סוטה יב.).