רש"י על שמואל ב יח כב

"ולכה אין בשורה מוצאת" - אין מתת שכר בשורה מצויה היום