מ"ג שמואל ב יח כב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויסף עוד אחימעץ בן צדוק ויאמר אל יואב ויהי מה ארצה נא גם אני אחרי הכושי ויאמר יואב למה זה אתה רץ בני ולכה אין בשורה מצאת

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּסֶף עוֹד אֲחִימַעַץ בֶּן צָדוֹק וַיֹּאמֶר אֶל יוֹאָב וִיהִי מָה אָרֻצָה נָּא גַם אָנִי אַחֲרֵי הַכּוּשִׁי וַיֹּאמֶר יוֹאָב לָמָּה זֶּה אַתָּה רָץ בְּנִי וּלְכָה אֵין בְּשׂוֹרָה מֹצֵאת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֨סֶף ע֜וֹד אֲחִימַ֤עַץ בֶּן־צָדוֹק֙ וַיֹּ֣אמֶר אֶל־יוֹאָ֔ב וִ֣יהִי מָ֔ה אָרֻֽצָה־נָּ֥א גַם־אָ֖נִי אַחֲרֵ֣י הַכּוּשִׁ֑י וַיֹּ֣אמֶר יוֹאָ֗ב לָֽמָּה־זֶּ֞ה אַתָּ֥ה רָץ֙ בְּנִ֔י וּלְכָ֖ה אֵין־בְּשׂוֹרָ֥ה מֹצֵֽאת׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולכה אין בשורה מוצאת" - אין מתת שכר בשורה מצויה היום

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ויהי מה" - רצה לומר אף אם לא אשמחו במיתת אבשלום מכל מקום בנצחון המלחמה הלא ישמח

"למה זה" - רצה לומר למה תעמול לרוץ אליו הואיל ולכה לא יהיה נמצא מתן בשורה כי אף אם יתן מתן הלא להכושי יתננה כי כבר רץ הוא ויבוא אליו ראשון

מצודת ציון

"ויהי מה" - רצה לומר יהיה מה שיהיה ודוגמתו (איוב יג יג)ויעבור עלי מה ופירושו יעבור מה שיעבור