רש"י על שמואל ב יח ה

רש"י על שמואל ב • פרק יח >>
ג • ה • ו • ח • ט • יב • יד • יח • כ • כב • כג • כט • ל • 


"לאט לי לנער" - אם יקרא לפניכם במלחמה חמלו עליו