רש"י על שמואל ב ט יב

"מושב בית ציבא" - בניו ועבדיו