רש"י על שמואל ב ט


פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נתתי לבן אדניך" - המלך רשאי להעביר נחלה שנאמר במשפט המלוכה (שמואל -א ח יד) ואת שדותיכם ואת כרמיכם וגו' יקח ונתן לעבדיו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כן יעשה עבדך ומפיבשת אוכל על שלחני" - ציבא אמר כן יעשה עבדך ודוד השיב ומפיבושת אוכל על שלחני

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מושב בית ציבא" - בניו ועבדיו