רש"י על שמואל ב טז יב

רש"י על שמואל ב • פרק טז
א • י • יב • יד • כא • 


"יראה ה' בעיני" - דמעת עיני