רש"י על שמואל א יט


פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ליד אבי" - סמוך לאבי איינשיי"ש בלע"ז

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותקח מיכל" - כדי שלא יבינו שברח וירדפו אחריו

"את התרפים" - עשויים בדמות גוף אדם

"כביר העזים" - עור מופשט שלם כחמת פלוצי"ל בלע"ז

"שמה מראשותיו" - לפי שאין לתרפים שער וזה דומה לשער אדם

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הוא אמר אלי וגו'" - אתה מסרתני ביד לסטים אחד שלף חרבו עלי עד ששלחתיו

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בניות" - (תרגום) בבית אולפנא

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"להקת" - (תרגום) סיעת

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויפשט גם הוא בגדיו" - בגדי מלכות ללבוש בגדי התלמידים

"ויפול ערום" - ונפל ברשן תרגם יונתן ונפל ערטילאי ובשם רבי מנחם ששמע מפי ערבי אחד ברשן בלשון ערבי משוגע