רש"י על שמואל א יט


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ליד אבי" - סמוך לאבי איינשיי"ש בלע"ז

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותקח מיכל" - כדי שלא יבינו שברח וירדפו אחריו

"את התרפים" - עשויים בדמות גוף אדם

"כביר העזים" - עור מופשט שלם כחמת פלוצי"ל בלע"ז

"שמה מראשותיו" - לפי שאין לתרפים שער וזה דומה לשער אדם

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הוא אמר אלי וגו'" - אתה מסרתני ביד לסטים אחד שלף חרבו עלי עד ששלחתיו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בניות" - (תרגום) בבית אולפנא

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להקת" - (תרגום) סיעת

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויפשט גם הוא בגדיו" - בגדי מלכות ללבוש בגדי התלמידים

"ויפול ערום" - ונפל ברשן תרגם יונתן ונפל ערטילאי ובשם רבי מנחם ששמע מפי ערבי אחד ברשן בלשון ערבי משוגע