רש"י על שמואל א יג יא

רש"י על שמואל א • פרק יג >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


"מה עשית" - הלא אמרתי לך הנני יורד אליך להעלות העולה אני אעלה אותה ולא אתה

"למועד הימים" - בתחלת היום