רש"י על שמואל א ג א

<< רש"י על שמואל א • פרק ג
א • ג • ד • ז • י • יא • יב • יג • יז • כא • 


"היה יקר" - היה מנוע וכן (משלי יז כז) יקר רוח איש תבונה מנוע דברים אדם מבין

"אין חזון נפרץ" - (תרגום) לית נבואה גליא נפרץ לשון (בראשית כח יד) ופרצת ימה וקדמה