רש"י על שיר השירים ח ד

רש"י על שיר השירים • פרק ח >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


"השבעתי אתכם" - עכשו כנסת ישראל מסבבת דבורה כלפי האומות אף על פי שאני קובלת ומתאוננ' דודי מחזיק בידי והוא לי למשען בגלותי לפיכך השבעתי אתכם

"מה תעירו ומה תעוררו" - כי לא יועיל לכם