רש"י על שיר השירים ח ח

<< רש"י על שיר השירים • פרק ח >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"עתה אחות לנו" - בתחתונים שהיא מתאחה ומתחברת ומתאוה להיות עמנו והיא קטנה ומקטנת את עצמה מכל האומות כענין שנאמר לא מרובכם וגומר שהם מקטינים עצמם

"אחות" - לשון איחוי אלו קרעים שאין מתאחין

"ושדים אין לה" - כענין שנאמר בגלות מצרים (יחזקאל ט"ז) שדים נכונו בהגיע עת הגאולה אבל זו שדים אין לה עדיין לא הגיע עתה לעת דודים

"מה נעשה לאחותינו ביום שידבר בה" - כשהאומות מתלחשים עליה להכחידה כענין שנאמר (תהלים פ"ג) לכו ונכחידם מגוי