רש"י על שיר השירים ז ב

<< רש"י על שיר השירים • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"מה יפו פעמיך בנעלים" - הם אומרים לה חפצים אנו שתדבקו בנו בשביל נוי וחשיבות שראינו בך בעודך ביפייך

"מה יפו פעמיך" - בעליית הרגלים בת נדיבים

"חמוקי ירכיך כמו חלאים" - קבוצת עדיי זהב קרויה חלי כתם אל חלי בלשון ערבי ורבותינו דרשו על נקבי השיתין של נסכים שנעשו מששת ימי בראשית עגולים כמו ירך כמו חלאים לשון חפירה כמו חוליות הבור

"מעשי ידי אמן" - ידי הקב"ה במסכת סוכה אמן כמו אומן קילוסו של הקב"ה ישראל מקלסין אותו מלמעלה למטה מתחילין מראשו כתם פז ויורדין ובאין עד שוקיו עמוד שש לפי שהן באין לרצותו להוריד שכינתו מן העליונים לתחתונים והוא מונה קילוסם מלמטה למעלה מה יפו פעמיך הם הרגלים ומונה והולך עד ראשך עליך ככרמל עד שהוא בא למושכה אליו