רש"י על שיר השירים ב ד

<< רש"י על שיר השירים • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


"אל בית היין" - אהל מועד ששם ניתנו פרטיה וביאוריה של תורה

"ודגלו עלי אהבה" - וקבוצתי שדגלני אליו אהבה היא עלי עודני זוכרת אהבתו ודגלו אשריי"ט בלע"ז