רש"י על שופטים יח כה

<< רש"י על שופטים • פרק יח
א • ג • ה • ו • ז • ח • ט • כא • כג • כד • כה • כז • ל • 


"אנשים מרי נפש" - כעסנים שיש בסיעתנו