רש"י על שופטים יח כג

"ויסבו פניהם" - בני דן אל הקוראים אליהם