רש"י על שופטים יד ח

<< רש"י על שופטים • פרק יד >>
ד • ז • ח • ט • י • יא • טו • יז • יח • יט • כ • 


"עדת דבורים" - (תרגום) קינא דדברייתא כניסת דבורים