רש"י על שופטים יד טו

| רש"י על שופטיםפרק י"ד • פסוק ט"ו |
ד • ז • ח • ט • י • יא • טו • יז • יח • יט • כ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויהי ביום השביעי" - לימות השבת ולא שביעי למשתה והוא רביעי לימי המשתה

"הלירשנו קראתם לנו הלא" - תרגם יונתן הלמסכנותנא קריתון יתנא הלכא